Thế nào được gọi là
Du lịch cộng đồng?

Du lịch cộng đồng (Community-based tourism – CBT), là một xu hướng trải nghiệm du lịch mới mẻ thể hiện trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích bao trùm cho người dân. Trong đó, người dân địa phương tham gia quyết định trong toàn bộ quá trình phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Du lịch cộng đồng mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống của người dân bản địa. Người dân bản địa được tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch và thu được các lợi ích kinh tế – xã hội từ các hoạt động du lịch đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa địa phương. 


Tạo
việc làm

Các doanh nghiệp Du lịch cộng đồng tạo ra các cơ hội việc làm cho địa phương. Du lịch cộng đồng có thể giúp thay đổi cơ cấu việc làm địa phương, cải thiện chất lượng lao động ở các địa phương, và giảm di cư từ nông thôn ra các đô thị.

Nâng cao
thu nhập

Du lịch cộng đồng góp phần nâng cao thu nhập cho các cộng đồng địa phương, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, nơi tình trạng nghèo đói và vấn đề nổi cộm. Điều này cực kỳ quan trọng, giúp giảm áp lực từ con người lên các nguồn lực tự nhiên và cảnh quan địa phương.

Bảo vệ
di sản

Du lịch cộng đồng góp phần phục hồi và phát triển các giá trị văn hóa và ngành nghề truyền thống, kể cả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tạo ra các cơ hội giao lưu văn hóa và kinh tế.

Thúc đẩy
bình đẳng

Du lịch cộng đồng thúc đẩy sự công bằng trong phát triển du lịch với việc mang lại cho toàn bộ cộng đồng những lợi ích từ việc cung cấp các dịch vụ du lịch và cơ sở hạ tầng, bất kể họ tham gia vào quá trình cung cấp sản phẩm du lịch hay dịch vụ du lịch. Một vài trong số những lợi ích có được bao gồm sự cải thiện về điều kiện giao thông, điện, nước, y tế và viễn thông.

top