Thế nào được gọi là du lịch cộng đồng?

Du lịch cộng đồng (Community-based tourism – CBT), là một xu hướng trải nghiệm du lịch mới mẻ đầy trách nhiệm và mang lại lợi ích cho cả du khách lẫn dân bản địa.

Du lịch cộng đồng mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống của người dân bản địa. Người dân bản địa được tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch và thu được các lợi ích kinh tế – xã hội từ các hoạt động du lịch đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa địa phương.

Tạo việc làm

Các doanh nghiệp du lịch cộng đồng tạo ra các cơ hội việc làm cho địa phương. Du lịch Cộng đồng có thể giúp thay đổi cơ cấu việc làm địa phương và cải thiện chất lượng lao động ở các địa phương, và giảm di cư từ nông thôn ra các đô thị.

Nâng cao thu nhập

Du lịch cộng đồng góp phần nâng cao thu nhập cho các cộng đồng địa phương, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, nơi nghèo đói được thấy rõ rệt hơn. Điều này cực kỳ quan trọng vì nó làm giảm áp lực của con người lên các nguồn lực tự nhiên và cảnh quan địa phương.

Bảo vệ di sản

Du lịch cộng đồng góp phần phục hồi và phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống, kể cả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tạo ra các cơ hội để giao lưu văn hóa và phát triển các cơ hội kinh tế ở các vùng nghèo.

Thúc đẩy bình đẳng

Du lịch cộng đồng thúc đẩy sự công bằng trong phát triển du lịch với việc mang lại cho toàn bộ cộng đồng những lợi ích từ việc cung cấp các dịch vụ du lịch và cơ sở hạ tầng, bất kể họ có tham gia tích cực vào du lịch hay không. Điều kiện giao thông, điện, nước, y tế, viễn thông được đáp ứng tốt hơn.

top