Action on Poverty

Action on Poverty (AOP) là một tổ chức phi chính phủ Ôxtrâylia độc lập, thành lập vào năm 1968. AOP bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, trở thành tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Ôxtrâylia có văn phòng đại diện tại Việt Nam, vào năm 1996.

Tại Việt Nam, AOP đã và đang thực hiện rất nhiều dự án trên các lĩnh vực khác nhau như: nông nghiệp, y tế, nước sạch, an ninh lương thực, giáo dục, tài chính, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản trị và giám sát xã hội.

Trong công cuộc chống lại đói nghèo và sinh kế bất bênh tại Việt Nam, các chương trình của AOP là sự phối hợp với người dân nghèo và dễ tổn thương, bao gồm người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người già, người mất chỗ ở và không có ruộng đất vì lợi ích của chính họ. Để đạt được điều đó, AOP sử dụng cách tiếp cận dựa trên cộng đồng.


Năm 2014, với sự tài trợ của Tiến sỹ Vance Gledhill, AOP đã hỗ trợ và triển khai Dự án Du lịch cộng đồng tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhằm giúp người dân có nguồn sinh kế mới, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

““Chúng tôi rất biết ơn dự án, Action on Poverty và Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Đà Bắc (CBT Đà Bắc) đã giúp đỡ và hỗ trợ gia đình tôi cải thiện vật chất cũng như kĩ năng đón tiếp khách.” – Anh Xuân (Xóm Sưng)

top