Dự án Đà Bắc CBT

Tổng quan dự án và mục tiêu

Dự án Du lịch cộng đồng Đà Bắc, với sự hỗ trợ ban đầu của Tiến sỹ Vance Gledhill và một phần tài trợ từ Chương trình Hợp tác NGO của chính phủ Úc (ANCP), được triển khai bởi tổ chức Action on Poverty (AOP). Dự án hướng đến mục tiêu tăng cường cơ hội kinh doanh và hoạt động du lịch, qua đó khuyến khích sự phân chia lợi nhuận công bằng và mang lại nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Khởi động từ tháng 7/2014, dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình xóa đói giảm nghèo lâu dài của AOP tại Hòa Bình.

Mục tiêu của dự án là thúc đẩy phát triển du lịch dựa vào cộng đồng như một phương tiện để xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đà Bắc – Hòa Bình. Phát triển các cơ hội kinh doanh mới, các hoạt động du lịch qua đó khuyến khích phân phối công bằng lợi nhuận, mang lại thu nhập bền vững cho các nhóm dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Phân bổ lợi nhuận

 • Phát triển du ịch địa phương
 • Cơ sở hạ tầng
 • Tập huấn
 • Quảng bá du lịch
 • Chi phí hành chính

Hoạt động cụ thể

 • Xác định và thiết lập quan hệ đối tác với các bên liên quan phù hợp, như các cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương, các đại lý du lịch, nhà điều hành tour nhằm tận dụng kinh nghiệm và sự tham gia hỗ trợ của họ;
 • Nghiên cứu, lựa chọn, và phát triển các mô hình hợp tác phù hợp nhất cho cộng đồng;
 • Thiết kế đề xuất giá trị, các sản phẩm và dịch vụ dựa trên kết quả phân tích thị trường trước đó đã thực hiện;
 • Cung cấp cho các bên liên quan tới dự án và các đối tượng khác kiến thức, kỹ năng và tài sản cần thiết cho sự phát triển của dự án CBT trong khu vực;
 • Xây dựng chiến lược marketing phù hợp;
 • Chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động vì người nghèo.

Can thiệp chủ yếu

Dự án hỗ trợ người dân địa phương tiếp cận với tín dụng cũng như xây dựng năng lực cho việc cung cấp các dịch vụ du lịch:

 • Kinh phí để cải tạo nhà của họ và chuyển đổi chúng thành nhà trọ phù hợp với khách du lịch;
 • Mở các khóa đào tạo trang bị chongười dân địa phương các kỹ năng điều hành hoạt động kinh doanh du lịch (các khóa học nấu ăn, tiếp khách, an toàndu lịch, biểu diễn văn nghệ, hướng dẫn du lịch và bảo vệ môi trường.
top