Nét độc đáo của di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình

Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình phản ánh đậm nét đặc trưng văn hóa cổ sơ của dân tộc Mường, hàm chứa nhiều ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng người Mường.

Vào dịp quan trọng của gia đình như cất nhà mới, làm ma chôn cất người thân, người Mường đều mời ông mo đến làm lễ và đọc mo cho cả nhà cùng nghe. Những bài mo có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với cộng đồng dân tộc Mường Hòa BÌnh, bởi chúng đều có nội dung khuyên răn con người tránh làm điều ác, chuyển tải tinh thần đoàn kết của gia đình, dòng họ, cộng đồng và dân tộc.

Bên cạnh những bài mo, ông mo còn đem đến nhà gia chủ một chiếc túi khót với những đồ vật tế khí có niên đại hàng nghìn năm hay thậm chí là hàng chục nghìn năm, bao hàm tất cả quan niệm về trời đất, muôn vật và cả sự chinh phục thiên nhiên của người Mường. Trong đó, giá trị nhất phải kể đến những chiếc rìu đồng, rìu đá thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn của người Việt.

Nguồn: VTV

Sưu tầm: Du lịch cộng đồng (CBT) Đà Bắc, Hòa BÌnh

top